Ja kui ta igavusse poleks surnud, istuks seal tänase päevani.